Ons Adress

Mir prouwe Freides vun 17.15 - 18.00 a vun 18.00 bis 19.00 Auer an der aler Schoul, rue de la Scierie, Luxembourg-Dommeldange.

Am Moment prouwe mir wéinst engem Chantier nët an onsem Proufsall, mä am Pir Pelkes. Fir weider informatioune mëllt Iech bei onsem Präsident Herr Reuter ënnrt reuter@chant.lu

Ons Saison geet vun Mëtt September bis Mëtt Juli

 

Falls dir weider Informatioune wëllt hunn