Onse Proufsall

Mir prouwe Freides vun 17.15 - 18.00 a vun 18.00 bis 19.00 Auer an der aler Schoul, rue de la Scierie, Luxembourg-Dommeldange.

Ons Saison geet vun Mëtt September bis Mëtt Juli